PRIVACY VERKLARING

annebrechtje is een eenmanszaak gespecialiseerd in illustratie en vormgeving.
Contactpersoon: Anne-Brechtje van de Geest
Adres: Dr. Damstraat 42, 8262 GD Kampen
Kvk: 72326905

annebrechtje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om je bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen( en mijn website te optimaliseren). Mocht ik jouw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan ben ik verplicht daarvoor jouw toestemming te vragen. annebrechtje zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Voel je je niet prettig als jouw gegevens gebruikt worden door annebrechtje? Neem dan even contact op.

Persoonsgegevens die annebrechtje verwerkt

annebrechtje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzichtje van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor-en achternaam als je reageert op een blogpost
 • Voor-en achternaam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer als je een bestelling doet via de website of via de mail
 • IP-adres en betaalgegevens als je een aankoop doet via mijn webshop
 • Afgebeelde persoonsgegevens (foto’s) als je een portret op maat besteld

Bij het ontwerp van een geboortekaart worden daarnaast de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van personen jonger dan 16 jaar):
– Geboortedatum
– Geboorteplaats en tijd
– Geslacht
– Geboortegewicht

Jouw gegevens worden op de volgende manieren gebruikt en verwerkt

 • Ik gebruik je gegevens voor het ontwerpen van een originele (geboorte)kaart.
 • Ik gebruik de door jou afgebeelde persoonsgegevens (foto’s) voor het ontwerpen van een door jou bestelde portret op maat
 • Ik gebruik je telefoonnummer of e-mailadres om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Als je een bestelling plaatst, heb ik jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij annebrechtje zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, sla ik met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en jouw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ik de website personaliseren en in jouw voordeel verbeteren.
 • Als je bij annebrechtje een bestelling plaatst, bewaar ik – indien gewenst – jouw gegevens op een Secure Server (beveiligde computer). Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert je zelf ook gebruiksgemak op, omdat je die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens van Google Analytics / Jetpack over het gebruik van mijn site. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Als je besluit een recensie te schrijven (je kunt uiteraard zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt). De feedback die ik krijg van mijn bezoekers helpen mij om mijn site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Wanneer je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op mijn marketingacties te meten.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Geautomatiseerde besluitvorming

annebrechtje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaar ik de gegevens?

annebrechtje  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: 6 jaar
Adresgegevens: 6 jaar

Afgebeelde persoonsgegevens (foto’s): 1 jaar
Facturen: 7 jaar
Ontwerpen met afgebeelde persoonsgegevens: 6 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

annebrechtje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. annebrechtje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die ik jouw gegevens stuur, afhankelijk van dienst/wettelijke verplichting:

Dienst Bedrijf
Ontwerp & drukwerk (geboorte)kaart/poster www.dekaartendrukkerij.nl / www.peterprint.nl
Bestelling webshop WooCommerce, Mollie, Post NL
Facturering & administratie E-boekhouden, Dropbox
Invullen contactformulier Mijndomein
Alle bovengenoemde diensten Mijndomein /outlook

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

annebrechtje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. annebrechtje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en winkelmand onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik mijn website kan blijven verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/)

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij je te laten bezorgen. annebrechtje maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door annebrechtje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annebrechtje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk (binnen twee weken), op jouw verzoek.

annebrechtje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

annebrechtje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
 • annebrechtje maakt gebruik van een Secure Server.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annebrechtje.nl